10 mar 2020 klocka 13.30 - 16.00

Inbjudan till dialogforum om tidiga insatser för asylsökande

Par vandrar i naturen.

Foto: Mostphotos.

Nu bjuder Länsstyrelsen in civilsamhället till årets första dialogforum om TIA!

Sedan 2018 får endast cirka 40-45 procent av alla asylsökande ett uppehållstillstånd. Det betyder att vi behöver arbeta med insatser som rustar individer även för ett återvändande.

Denna gång fördjupar vi oss därför i återvändande efter avslutad asylprocess i Sverige; hur ser framtiden ut för en person med beslut om utvisning?

Vilka möjligheter finns till ett humant och värdigt återvändande?

Hur ser det svenska samhällets stöd ut? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för en person som återvänder till sitt hemland? Vad gör stat/kommun och hur kan civilsamhället stötta i detta arbete?

På plats finns Migrationsverkets expert Kjell-Terje Torvik. Han har lång erfarenhet av Migrationsverkets återvändandearbete och har också varit sambandsman i Kabul och mött afghanska ungdomar som återvänt.

Förutom denna viktiga fråga får ni all information ni behöver inför vårens TIA- utlysning och Migrationsverkets nya hantering av reseersättning för asylsökande.

Vi bjuder på kaffe och frukt i samband med träffen.

Varmt välkomna!


VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66.

KOSTNAD: 0 SEK.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt