12 feb 2020 klocka 09.00 - 10.30

Frukostseminarium om barnkonventionen ur ett jämställdhets­perspektiv

Vapendetalj blå

I januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag vilket innebär att barnets roll som rättssubjekt förstärks. Vad innebär det för dig som arbetar i Stockholms län? 

Stockholms stads arbete med barnkonventionen ur ett jämställdhetsperspektiv

I Stockholms stads arbete med barnkonventionen integreras ett jämställdhetsperspektiv. Stadens program för barnets rättigheter och inflytande samt program för ett jämställt Stockholm kompletterar varandra. I ett stödmaterial för att pröva barnets bästa finns en modell för hur en barnkonsekvensanalys kan göras som tar hänsyn till flickors och pojkars villkor, situation och intressen. Barnkonventionen slår fast att rätten till jämlika levnadsvillkor gäller för varje barn, utan undantag. En grupp barn som ofta har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda är barn med funktionsnedsättning.

Målgruppen är tjänstepersoner i kommuner, region och statliga myndigheter i Stockholm med intresse och/eller ansvar för hållbarhetsfrågor.

Medverkande:
Agneta Widerståhl, barnombudsman Stockholms stad
Lina Ploug, jämställdhetsstrateg, Stockholms stad

Frukost serveras från kl 08:30.

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, 4 tr. Lokal Röda Kvarn

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt