28 jan 2020 klocka 09.00 - 12.00

Uppstartsmöte för Krisberedskapsveckan 2020

Kampanjmaterial Krisberedskapsveckan 2019/Källa: MSB.

Välkomna till regionalt uppstartsmöte för Krisberedskapsveckan 2020

Nästa år går Krisberedskapsveckan av stapeln under vecka 20, den 11–18 maj. Kunskapen om krisberedskap och det egna ansvaret är lägst i storstadsregionerna och vi i Stockholmsregionen behöver tillsammans försöka förbättra den bilden. Därför bjuder vi in till ett regionalt uppstartsmöte den 28 januari där vi tillsammans kan dela erfarenheter, tips och idéer till genomförandet?

Krisberedskapsveckan – ett tillfälle att öka hela samhällets krishanteringsförmåga


Krisberedskapsveckan ger tillfälle för kommuner att öka kunskapen hos allmänhet och organisationer om samhällets krisberedskap och om den enskilde individens ansvar vid en kris eller samhällsstörning.

Ju bättre kunskap vi har tillsammans desto bättre är vår förmåga att hantera kriser – och i förlängningen skydda och bevara samhället vid olika sorters påfrestningar.
Intresset för att delta har växt sedan starten. Förra året deltog drygt 190 kommuner. Men enligt de kartläggningar MSB har gjort är kunskapen om krisberedskap – och därmed skyddet och förmågan hos den enskilde – lägst i storstadsregionerna. Alltså i de områden där flest människor drabbas i händelse av en kris.

Uppstartsmöte den 28 januari kl. 8.30–12

Det behöver vi bidra till att försöka ändra på. För att underlätta planeringen och ge inspiration till deltagande i årets krisberedskapsvecka bjuder Länsstyrelsen in till ett uppstartsmöte.

Tid: Tisdag 28 januari kl. 9–12 (kaffe från kl 8.30)

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand

Inbjudan riktar sig till handläggare och kommunikatörer i kommunerna som arbetar med krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och företrädare för frivilligorganisationer

Preliminärt program

  • Nuläge och behov: allmänhetens kunskapsbehov om krisberedskap, MSBs utvärdering 2019, våra regionala mål för utveckling av det civila försvaret i Stockholms län.
  • Goda exempel – hur kan man tänka för att ordna en lokal försvarsdag? Hur kan man med enkla medel lyfta upp risk- och krisberedskap kommunens kanaler? Andra exempel samt MSBs material och stöd.
  • Kartläggning – detta har gjorts i länet tidigare (skicka in några rader om era aktiviteter via länk nedan)
  • Workshop – aktiviteter/samverkan

Hjälp oss kartlägga aktiviteter och behov

Vi hoppas till dess kunna samla in exempel från er på både små och stora insatser som ni har gjort kring kriskommunikation som vi kan dela med oss av till varandra.

>> Dela goda exempel på aktiviteter, ställ frågor och tipsa om planering för 2020 via länk här

Presentation av Nationellt tema och kampanjmaterial 2020

MSB har annonserat att de ska fokusera på totalförsvaret i det nya, gemensamma kampanjmaterial de tar fram för 2020. Budskapen omfattar då hela skalan från kris till krig. Kampanjmaterialet presenteras vid ett uppstartsmöte i form av ett webbinarium den 6 februari.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Lokal: Grand

KOSTNAD: Det kostar ingenting att delta

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt