20 feb 2020 klocka 08.45 - 16.00

Kommunekologkonferens

Betesmark om våren. Foto: Karin Joelsson.

Konferensen är ett tillfälle att träffa kollegor över kommungränserna och utbyta information om vad som är på gång inom friluftsliv och naturvård.

VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, 4 tr, lokal Grand.,

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt