06 feb 2020 klocka 09.00 - 15.30

Avloppsseminarium

Vapendetalj blå

Naturvårdsverket genomför, i samverkan med länsstyrelserna, en turné runt om i Sverige för att informera och diskutera kring den nya vägledningen till föreskriften NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Även den kommande EU-rapporteringen med deadline juni 2020 kommer att tas upp.

Den 6 februari 2020 har länsstyrelserna i Gotlands, Stockholm, Söderlands, Värmlands och Örebro län i samverkan med Naturvårdsverket ett seminarium i Stockholm.

Seminariet riktar sig till såväl kommunala miljöinspektörer och länsstyrelsens handläggare med tillsyn på tillståndspliktiga reningsverk och verksamhetsutövare. Naturvårdsverkets förhoppning är att seminariet ska nå en bred målgrupp för att ge möjlighet att lyfta frågor och problematik samlat vid de regionala seminarierna.

08.30–09.00 Fika och registrering

09.00–09.10 Länsstyrelsen hälsar välkommen

09.10–10.45 Naturvårdsverket informerar om den nya vägledningen till föreskriften NFS 2016:6 inklusive diskussion och frågor

10.45–11.00 Bensträckare

11.00–11.30 Provtagningsstrategier för att leva upp till kraven i NFS 2016:6

11.30–12.45 Gemensam lunch

12.45–13.15 Avloppsdirektivet – överträdelseärenden och kommande stämning

13.15–14.00 EU-rapportering och revidering av föreskrifterna om miljörapportering 2016:8 inklusive diskussion

14.00–14.30 Aktuellt från Naturvårdsverket – information om bland annat dagvatten, avancerad rening och näringsåterföring/slam.

14.30–15.00 Fika

15.00–15.30 Sammanfattning och avslut

Anmälan

Är du intresserad av frågorna? Bedriver du tillsyn på tillståndspliktiga reningsverk, arbetar du med miljö- och kvalitetsfrågor på avloppsreningsverk, med avloppsrapportering och framtagandet av underlag eller upprättar du ansökningshandlingar inför ett tillstånd? Anmäl dig gärna redan nu!

Vid eventuell fullbokning kan eventuellt antalet deltagare per förvaltning att komma att begränsas. Det kommer även finnas möjlighet att delta via Skype.

Seminariet är kostnadsfritt och det ingår lättare frukost på förmiddagen och fika på eftermiddagen. Lunchen sker gemensamt på bokad restaurang. Varje deltagare bekostar sin egen lunch.

VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt