03 feb 2020 klocka 08.30 - 16.00

FULLBOKAT: Pornografi – vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?

Vapendetaljer orange

Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till konferens om porrens skadeverkningar.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin.

Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och jämställdhetspolitiska utmaning.

Målgrupp

Politiker, beslutsfattare, strateger, yrkesverksamma i Stockholms län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Talare

Olga Persson, generalsekreterare, Unizon
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete, Talita
Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare
Daniel Israeli, ambassadör, Reality Check, Talita
Paulina Bengtsson, sakkunnig människohandel/prostitution, Novahuset
Mikis Kanakaris, verksamhetsledare, 1000 möjligheter
med flera.

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch.

8.30 Kaffe och registrering

9.00 Välkommen

9.10 Mäns ansvar för pornografi. Peter Söderström, Reality Check/Talita

9.20 Inledningstal. Den delade människan - sexindustrins konsekvenser. Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare

9.50 Porr - vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning? Olga Persson, generalsekreterare UNIZON, Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete Talita

10.30 Fika

11.00 Porrindustrin - dess konsekvenser och kopplingen till prostitution och människohandel. Meghan Donevan, ledare forskning och förebyggande arbete Talita, Daniel Israeli, ambassadör Reality Check/Talita, Paulina Bengtsson, sakkunnig prostitution och människohandel Novahuset

11.30 Politikerpanel – samtalsledare Olga Persson och Clara Berglund. Carina Ohlsson, Socialdemokraterna, Helena Vilhelmsson, Centerpartiet samt Cecilia Elving, Liberalerna

12.00 Lunch

13.00 Våld i ungas partnerrelationer – vad ser vi, vad kan vi göra? Mikis Kanakaris, verksamhetsutvecklare 1000 möjligheter

13.30 Att göra Reality Check i praktiken: hur undervisar man om porrens skadeverkningar? Natalia Batenkova, projektledare Reality Check/Talita

14.00 Fika

14.30 Goda lokala exempel på hur vi kan arbeta mot pornografi
Att undervisa om pornografi i högstadiet. Tess Mellberg, högstadielärare
Från porrkultur till samtyckeskultur. Juventas ungdomsjour, Unizon
Killars och mäns porrberoende. Marie Johansson och Hanna Sjöstedt, KAST Stockholm

15.30 Vad vore en värld utan pornografi? SNAF – Sexualundervisningen ni aldrig fick. Ebba Carlsson, Linn Englund, Ida Karseland och Ebba Bjelke

15.55 Avslutning. Petra Tammert Seidefors, Länsstyrelsen i Stockholms län

16.00 Slut

Kontakt

Petra Tammert Seidefors
E-post: petra.tammert.seidefors@lansstyrelsen.se.

VAR: Scandic Klara, Slöjdgatan 7

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri men utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor. OBS! Begränsat antal deltagare.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt