26 mar 2020 klocka 09.00 - 11.00

INSTÄLLT: Seminarium och rapportsläpp om nyanländas bosättning och boendesituation

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om nyanländas bosättning och boendesituation. I samband med seminariet släpps en nulägesrapport om nyanländas boendesituation.

Illustration: Kristine Widlert. Kvinna med nycklar i handen i en korridor

Illustration: Kristine Widlert

Rapporten följer upp bosättningslagen och vad den innebär i praktiken i Stockholms län. Hur arbetar kommunerna med bosättning av nyanlända utifrån tids- och kvalitetsaspekter? Vilka konsekvenser kan olika arbetssätt få? Stannar nyanlända som anvisas till Stockholms län i sin anvisningskommun? Vad tycker nyanlända vuxna och barn om sin tillvaro och vad tänker de om framtiden?

Rapporten bygger på en enkät till länets kommuner, en enkät till civilsamhällets aktörer, statistik från Migrationsverket bearbetad av SCB samt intervjuer med nyanlända personer själva.

Vi bjuder på kaffe/te och fika.

Om intresset är stort förbehåller vi oss rätten att sätta ett max antal platser per organisation/verksamhet.

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, 4 tr. Lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt