27 jan 2020 klocka 09.30 - 17.00

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Vi är bra, men behöver bli bättre på att samverka över gränserna för att klara av att hantera dagens samhällsutmaningar. 14 av 21 regioner hämtar över hälften av sitt samlade utvecklingskapital från EU:s fonder.

Att driva projekt och skapa gränsöverskridande samarbete är ingen sidoverksamhet, det är en nödvändigt och självklart för att utveckla samhället. Låt oss visa på fler möjligheter till gränsöverskridande samverkan, bidra till nya idéer och skapa fler kontakter.

Målgrupp: Personer som jobbar med strategisk regional utveckling i myndigheter, organisationer, civilsamhälle.

Arrangörer: Svenska institutet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet, Svenska ESF-rådet, Föreningen Norden, Länsstyrelsen i Stockholm.

Hämta programmetPDF

Frågor: Kontakta gärna Anders Bergström om du undrar över något eller har en kommentar.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, Lokal Grand

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jan 2020

Kontakt