06 dec 2019 klocka 09.00 - 15.15

Tillsynsväglednings­träff för avfallshandläggare

Vapendetaljer orange

Välkommen till tillsynsvägledningsträff för avfallshandläggare.

Program

08:30–09:00 Kaffe och smörgås.

09:00–09:05 Länsstyrelsen hälsar alla välkommna.

09:05–09:40 Kristina Widenberg från Naturvårdsverket, allmänna regler för avfallsverksamheter som kan undantas från anmälnings- eller tillståndplikt, status handboken om återvinning av avfall i anläggningsändamål.

09:50–11:00 Avfallsklassning och provtagning, Fredrik Stohm Kronfelt, Länsstyrelsen.

11:00–12:15 Lunch på egen hand.

12:15–13:00 Juridiska frågor rörande produkt/biprodukt och användning av avfall i anläggningsändamål med mera. Camilla Lindholm, Länsstyrelsen.

13:00–13:40 Påverkan från sulfidberg på miljökvalitetsnormer för vatten och icke försämringskravet. Johannes Knulst, Länsstyrelsen.

13:00–13:30 Avfallshanteringen vid masslogistikcentret för saneringen av Norra Djurgårdsstaden. Nanna Spett, Stockholm Stads Miljöförvaltning.

13:40–14:10 Fika.

14:10–15:15 Rundan, avslutande diskussion/frågor, synpunkter.

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66. Lokal: Royal.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt