03 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Små avlopp – prövning

Vapendetalj blå

Välkommen till en informationsträff om den nya vägledningen för prövning av små avlopp. Länsstyrelsen i Stockholms län anordnar dagen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning.

Vägledningsträffen är för dig som är kommunal inspektör och som arbetar med tillsyn och prövning av små avlopp.

Under dagen presenterar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) sin nya vägledning. Representanter från Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreläser om skyddsavstånd till grundvatten och vattentäkter och Länsstyrelsen om områdesskydd i samband med prövning av små avlopp.

Vi bjuder på frukost och fika, lunch står du för själv.

Välkommen!

Program

09.00 REGISTRERING med kaffe & smörgås

09.30 Välkomna, Länsstyrelsen

09.45 Allmänt om upplägget av vägledningen, HaV

10.00 Anmälan och tillstånd, HaV

10.20 – 10.25 KORT PAUS

10.25 Ansökan – vad den ska innehålla, HaV

10.55 Kommunicering och remiss, HaV

11.15 Skyddsnivåer, HaV

11.45 – 13.15 LUNCH

13.15 Anläggningens förutsättningar, HaV

13.30 Platsens förutsättningar – avstånd till grundvatten och vattentäkt, SGU

14.30 – 15.00 FIKA

15.00 Områdesskydd enligt 7 kap MB och små avlopp, Länsstyrelsen

15.15 Beslut, HaV

15.30 – 16.00 AVSLUT, Länsstyrelsen och HaV

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD: ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt