24 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Klimatsmart fysisk planering

- Genom samverkan kan Stockholms län bli klimatsmart

Illustration: Mostphotos.

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in till seminarium med workshop.

Under förmiddagen kommer det att handla om energiförsörjning och fysisk planering - Hur kan vi göra rätt från början? Eftermiddagens fokus är helhetstänk vid förtätning. Hur tätt är tätt? Hur får man kvalitet och hållbarhet vid förtätning?

Klimatet är vår tids största utmaning. Vi behöver ett transportsnålt och energismart samhälle. Genom att samverka kan vi göra stor skillnad. Tillsammans kan vi uppnå mer! Den fysiska planeringen har pekats ut som ett av de viktigaste verktygen för att minska koldioxidutsläppen. Runt om i Stockholms län och resten av världen finns en massa kunskap som behöver lyftas fram. Vilka är utmaningarna? Vilka är möjligheterna?

Projektet EKLIPS (Energi och KLImat i fysisk Planering genom lokal och regional Samverkan) erbjuder en möjlighet att delta i detta utforskande arbete. De olika aktiviteterna som projektet erbjuder ska ses som en helhet. Vi ser gärna att en person (eller flera) från varje kommun deltar och återkommer till varje aktivitet för att kunna fungera som bärare av kunskapen.

I dagsläget är det få kommuner i Stockholms län som fullt ut använder sig av den fysiska planeringen som verktyg i sitt klimat- och energiomställningsarbete. Tidigare erfarenheter visar att grunderna till detta är såväl kunskapsmässiga som praktiska. Projektet syftar till att lyfta fram betydelsen av att införliva klimat- och energifrågorna i det dagliga planeringsarbetet samt tydliggöra hur klimat- och energifrågorna kan integreras i den fysiska planeringen.

Vi bjuder på en enklare lunch och fika under dagen.

Program

8.30 – 9.00

Frukost och registrering

9.00 – 9.30

Inledning

9.30 - 10. 40

Hur ser energisystemet ut idag och framtiden? Målkonflikter
och lokal samverkan inom kommunal planering
Kjerstin Ludvig Profu

10.40 – 10.50

Kaffepåtår

10.50 – 11.10

Eleffektiva kommuner, regional samverkan mot eleffektsbrist
Mikael Sillén Energikontoret Stockholm

11.10 –11.30

Kraftförsörjning inom ÖMS
Peter Karnung, Region Stockholm

11.30 – 12.00

Diskussion

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.40

Hur tätt är rätt? Kvalitet i förtätning i Nacka kommun
Nina Åman, Nacka kommun

13.40 - 14.30

Planera klimatsmart- fysiska strukturer
Karin Neergaard ,Trivector (på länk)

14.30 – 15.45

Workshop med fika

15.45 - 16.00

Gemensam diskussion och avslutning

Kontakt

Vid frågor, kontakta Gill Hermansson Wolff, gill.hermansson.wolff@lansstyrelsen.se eller Anna-Lena Lövkvist Andersen, anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se.

VAR: Kapitel 8. Klara Strand Klarabergsviadukten 90

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt