14 jan 2020 klocka 09.00 - 16.30

Kameradagen 2020

Länsstyrelsen Stockholm, Polisregion Stockholm och Stockholms stad anordnar en heldag för erfarenhetsutbyte och utvecklat samarbete kring kamerafrågan.

Kameradagen 2020 vänder sig till särskilt inbjudna i kommuner, stadsdelar, polisen och regionens trafikförvaltning. Inbjudan skickas ut separat.

Ur programmet

Ett detaljerat program skickas senare ut till deltagarna.

  • Polisens nulägesbild, vision framåt och samverkan med kommuner.
  • Kommunala erfarenheter från kamerabevakning i Stockholms län - hur ska vi göra?
  • Vad säger lagen och hur ska vi tolka den?
  • Forskning: vilken effekt har kameror och vilken forskning saknas?

Välkommen till en dag när vi fördjupar oss i kamerafrågan.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Sebastian Tabrizzi, Stockholms stad

VAR: Campus Konradsberg, Konradbergsvägen 7B, Stockholm

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 jan 2020

Kontakt