16 dec 2019 klocka 12.30 - 15.30

Samordnat samråd

Vapendetaljer orange

Under 2018 utvecklades modellen samordnat samrådsförfarande för att effektivisera möten mellan nationella minoritetsorganisationer och myndigheter.

Vi har nu testat modellen vid två tillfällen under 2019 och Länsstyrelsen arbetar med att sammanställa utvärderingen av det senaste mötet.

För att se hur vi kan gå vidare i samrådsarbetet framöver bjuder Länsstyrelsen in alla de myndigheter som medverkat eller efterfrågats av minoriteterna till ett uppföljningsmöte.

Under mötet kommer Länsstyrelsen redovisa vad utvärderingarna av samrådsförfarandet visar och beskriva vad samordningsarbetet innebär i praktiken. Vi vill ge utrymme för att diskutera fördelar, nackdelar och utvecklingsmöjligheter utifrån den modell som testades under 2019. Därutöver vill vi diskutera förutsättningarna för att samordna samrådsarbetet under 2020.

Inbjudan med programPDF

OBS! Mötet är enbart öppet för särskilt inbjudna myndigheter.

VAR: Länssyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand.

KOSTNAD: ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt