06 dec 2019 klocka 09.00 - 12.00

Välkommen på förmiddagsseminarium om buller på skol- och förskolegårdar

Det regionala bullernätverket har bjudit in Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket och LN Akustikmiljö för att vägleda, informera, visa exempel och diskutera buller i skol- och förskolemiljö med fokus på buller utomhus. Utöver det kommer även Folkhälsomyndigheten att informera om deras uppdaterade vägledning om buller inomhus.

Program

09.00-09.10 Välkomna och introduktion

09.10-09.40 Uppdaterade vägledningar om buller inomhus. Patrik Hultstrand, Folkhälsomyndigheten.

09.40-10.00 Vägledning och riktvärden för buller på skol- och förskolegårdar från väg- och spårtrafik. Henrik Larsson, Naturvårdsverket.

10.00-10.25 Fika

10.25-10.45 Om friytor, uteplatser och skol- och förskolegårdar. Jörgen Lundqvist, Boverket.

10.45-11.05 Åtgärdsprogram trafikbuller vid skol- och förskolegårdar. Lars Dahlbom, Trafikverket.

11.05-11.25 Erfarenhet och regeltolkning. Lennart Nilsson, LN Akustikmiljö.

11.25-12.00 Avslutande diskussion och därefter lättare lunch.

Vid frågor, kontakta:
Stefan Larsson, Handläggare
stefan.a.larsson@lansstyrelsen.se

VAR: Lokal Grand, Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Plan 4.

KOSTNAD: 400 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt