02 dec 2019 klocka 14.30 - 17.00

Vill du bidra till bilden av skogen i Stockholms län?

En nulägesbeskrivning för skogen i Stockholms län har tagits fram, med ambitionen att ge en bred bild av skogen och dess betydelse för länet. Med utgångspunkt från nulägesbeskrivningen kommer vi jobba vidare med att identifiera viktiga frågor för alla skogens aktörer.

Nulägesbeskrivningen tas fram inom ramen för Regionala Insatser för skog i Stockholms län, ett projekt som Länsstyrelsen driver under 2019. Målet är att projektet ska vara ett avstamp för ett fortsatt arbete med en regional skogsstrategi för länet. Projektet utgår från Strategi för Sveriges nationella skogsprogram som regeringen presenterade i maj 2018. Det är ett program som i en övergripande vision och fem delmål beskriver skogens potential för jobb och tillväxt, bevarande och hållbart brukande, bidrag i klimatomställningen samt rekreation och friluftsliv, bland mycket annat.

I projektets styr- och projektgrupp finns representation från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Stockholm, LRF Mälardalen, Mellanskog, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Holmen skog och Friluftsfrämjandet. I det fortsatta arbete kan fler komma att involveras och vi vill gärna redan nu förankra projektets arbete hos alla som är intresserade.

Välkommen att lämna synpunkter och komma med förslag

Företag, föreningar och organisationer som är verksamma i skogen i Stockholms län och skogsägare med skog i Stockholms län välkomnas att ställa frågor om och lämna synpunkter på nulägesbeskrivningen inför fastställandet.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm (vi återkommer med lokal)

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt