05 dec 2019 klocka 08.15 - 16.30

Spel om pengar

Välkomna chefer och medarbetare i Stockholms län till en heldagskonferens kring spel om pengar. Hur kan vi lokalt förebygga, uppmärksamma och ge stöd/vård till personer med spelproblem och deras anhöriga? Den här konferensen är för Stockholms stad och södertörnskommuner*.

Konferensens syfte och innehåll

Under konferensen presenteras den senaste kunskapen inom området och lokala exempel på arbetssätt kring förebyggande och behandlande insatser. Vi vill genom konferensen bidra till en fördjupad kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte samt öppna upp för samverkan kring spelfrågan.

Målgrupp

Chefer, strateger/utvecklingsledare och medarbetare som berörs av spelfrågan inom exempelvis:

  • Preventionssamordning, fält- och fritidsverksamhet, kultur- och idrottsverksamhet
  • Socialtjänstens verksamheter inom barn och unga, familj, budget- och skuldrådgivning, ekonomiskt bistånd, missbruk och anhörigstöd
  • Tillstånd och tillsynsverksamhet
  • Utbildningsförvaltningen; rektorer och elevhälsan
  • Ungdomsmottagningar
  • Öppenvårdsverksamheter

Läs hela programmet härPDF

Anmäl dig till rätt dag

Det är viktigt att du anmäler dig till den konferensdag som din kommun är inbjuden till. Konferenserna är en möjlighet att stärka den interna samverkan inom kommunen samt med närliggande kommuner.

Om intresset är stort förbehåller vi oss rätten att sätta ett max antal platser per kommun.

*Södertörnskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö.

Varmt välkommen!

VAR: Stockholm Waterfront Congress Center, Nils Ericson Plan 4.

KOSTNAD: Ingen kostnad. Avanmälan senare än 7 dagar före debiteras med 500 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt