03 dec 2019 klocka 13.00 - 16.00

Våldsbrott mot barn
– hur kan vi tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen?

Välkommen till ett seminarium där vi uppmärksammar våldsbrott mot barn och hur berörda myndigheter kan tillgodose barns rättigheter i rättsprocessen.

Rädda Barnen har kartlagt i vilken utsträckning åklagarkamrarna klarar att utreda våldsbrott mot barn skyndsamt. Under seminariet presenterar vi statistik för Stockholms län och ger en bild av hur barn drabbas av långa utredningstider.

Barnafrid, nationellt kunskapscenter Linköpings universitet, har på regeringens uppdrag utvärderat barnahusverksamheterna i Sverige och resultatet presenteras under seminariet. Utvärderingen identifierar både goda exempel och brister i verksamheten.

Andra programpunkter är en genomgång av SOU 2019:32 ”Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord”. Utredningen föreslår bland annat att barn som bevittnar våld ska bli målsägande.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar inom barnahus, polis, åklagare, socialtjänst, hälso- och sjukvården, civila samhället samt övriga berörda inom rättsväsendet.

Arrangör är Länsstyrelsen i Stockholms i samarbete med Rädda barnens tre distrikt i Stockholms län.

Seminariet inleds med en gemensam lunch klockan 12.
Mer detaljerat program hittar du i inbjudan.

Ladda ner inbjudan med programPDF

Välkommen med din anmälan!

VAR: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Lokal: Manhattan

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt