19 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag för kursledare i Webbkurs heder

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av den nya webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck: Webbkursheder.se.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället.

Webbkursheder.se är framtagen för att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och för att ge en kunskapsgrund till att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan.

Utbildningens syfte: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av Webbkursheder.se samt ge fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

En förutsättning för deltagande är att du har mandat att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna organisationen. Länsstyrelsen ser gärna att två personer från varje organisation deltar i utbildningen vid samma tillfälle då det skapar förutsättningar för deltagarna att stötta varandra i arbetet med att utbilda och implementera webbkursen i den egna organisationen.

Länsstyrelsen avser att återkommande erbjuda denna utbildning.

Inbjudan som pdfPDF

VAR: Stockholm. Information om adress och lokal anges närmare utbildningstillfället.

KOSTNAD: Ingen kostnad. Vi bjuder på lunch.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt