Publiceringsdatum: 2 juli 2019

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Information om att elda säkert i naturen.

Observera att det kan förekomma lokala eldningsförbud, sådan information finns i så fall på respektive kommuns webbplats.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Kontakt