Publiceringsdatum: 16 juni 2019

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Överstruken eld

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.


There is a fire ban in Stockholm County from 4 pm on June 16th 2019 and is valid until further notice.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Mer information om vad eldningsförbudet innebär

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Söderörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Uppdatering 19 juni 2019

Fortsatt eldningsförbud råder, enligt beslut utifrån Länsstyrelsen i Stockholms läns nya föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus i Stockholms län (01FS2019:43). Förbudet gäller tillsvidare.

Observera att eldningsförbudet inte skiljer sig i sak från det eldningsförbud som Länsstyrelsen beslutade om den 16 juni 2019. Med anledning av att nya föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus inom Stockholms län träder i kraft den 19 juni 2019 krävs ett nytt beslut om eldningsförbud som hänvisar till dessa föreskrifter samt att detta kommuniceras.

Beslut om eldningsförbudPDF

Föreskrifter om förbud och restriktioner mot eldning utomhus, inom Stockholms län (01FS2019:43)PDF

Kontakt