Publiceringsdatum: 5 december 2018

30 400 fler sysselsatta under det senaste året

Den svenska ekonomin bromsar in, det visar inte minst den senaste BNP-statistiken för det tredje kvartalet. Samtidigt är stämningsläget i ekonomin fortsatt starkare än normalt. I Stockholms län fortsatte arbetsmarknaden att utvecklas positivt under det tredje kvartalet. De flesta arbetsmarknadsrelaterade variablerna – som sysselsättning och arbetslöshet – visar på fortsatt styrka, men antalet konkurser ökar, nyföretagandet minskar och varselintensiteten ökar.

Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

På ett års sikt har antalet sysselsatta i Stockholms län ökat med 30 400. Sysselsättningsutvecklingen är särskilt stark bland inrikes födda som svarar för 80 procent av
sysselsättningsökningen.

– Bland inrikes födda är det framförallt kvinnor som har haft en gynnsam utveckling och andelen sysselsatta har ökat med 1,6 procentenheter till 73,6 procent, säger chefsanalytiker Per Bark.

Även arbetslösheten fortsätter att utvecklas positivt. Jämfört med motsvarande tidpunkt 2017 har arbetslösheten minskat nästan 10 000 personer till 5,3 procent. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög, men oförändrad jämfört med 2017. Efter en längre tid av god konjunktur med bland annat stigande sysselsättning förväntas utvecklingen under 2019 vara mer dämpad.

Rapporten visar även bland annat att:

  • Antalet sysselsatta har ökat med 30 400 personer under det senaste året.
  • Sysselsättningen uppgår till 73,1 procent. Det kan jämföras med 72,3 procent föregående år.
  • Antalet arbetslösa minskar med nästan 10 000 personer. Arbetslösheten minskar därmed till 5,3 procent.
  • Det outnyttjade arbetskraftsutbudet räknas till 140 000 personer. Det är 20 000 färre än under tredje kvartalet 2017
  • Antalet personer som berörs av varsel har ökat jämfört med 2017
  • Vallentuna och Ekerö har lägst arbetslöshet bland länets kommuner.

Hämta Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomiPDF

Kontakt