Publiceringsdatum: 8 november 2018

Träffa Länsstyrelsen på Mänskliga Rättighetsdagarna 15–17 november

Trots en stark ekonomisk tillväxt saknar många människor tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter i Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm är i år medarrangör av Nordens viktigaste mötesplats för alla som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Välkommen till Mänskliga Rättighetsdagarna 15–17 november!

Syftet med Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna) är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Årets tema är: "Rätten till ett liv fritt från våld".

I år har Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med landstinget och Stockholms stad, valt att vara medarrangörer av MR-dagarna.

– På regeringens uppdrag arbetar Länsstyrelsen på olika sätt för att stärka den regionala samverkan i arbetet med mänskliga rättigheter. Därför känns det både naturligt och mycket viktigt att vi är aktiva under MR-dagarna. Vi kan bidra med kunskap om hur det ser ut i länet och vara en partner i arbetet med att utveckla mänskliga rättigheter i hela regionen, säger Karina Uddén, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen.

Förenta Nationerna (FN) har flera gånger varnat för att de mänskliga rättigheterna är hotade på många håll, både i Europa och i övriga världen. Även Sverige har fått kritik från FN för att inte leva upp till de konventioner vi skrivit under.

Vladimir Guala, strateg i mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen, konstaterar att det trots en stark ekonomisk tillväxt är många människor som saknar tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter.

– Här har vi inom det offentliga ett gemensamt och stort ansvar. Det finns människor som inte har en tillfredställande levnadsstandard eller en bostad. Vi ser att allt fler grupper riskerar att hamna i fattigdom. Det offentliga behöver bli ännu bättre på att samarbeta och att skapa samsyn, säger han.

MR-dagarna pågår på Stockholmsmässan i Älvsjö 15–17 november. Länsstyrelsen Stockholm arrangerar fem seminarier och finns på plats i fyra olika montrar.

Välkommen att besöka oss!

Du kan träffa oss i fyra olika montrar under MR-dagarna:

  • Monter C:25 – Länsstyrelsen Stockholm
  • Monter C:43 – projektet VIDA
  • Monter C:42 – om nationella minoriteters rättigheter
  • Monter C:22 – Länsstyrelserna i Sverige

Länsstyrelsens seminarier

Myndigheter följer upp rättigheter tillsammans med romer

Torsdag 10.30–11.00, Stora scen

Om romers delaktighet och inflytande i uppdraget om att ta fram en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering.

Kultur, språk och identitet – bevarande eller förändring?

Torsdag 13.30–14.00, Lilla scen

Hur resonerar unga företrädare för nationella minoriteter kring kultur, språk och identitet idag och för framtiden? En ny broschyr av journalisten Margit Silberstein presenteras. Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget

Trygga, säkra evenemang

Fredag 09.00–10.00, T2

Om Länsstyrelserna samverkan mellan intresseorganisationer för att skapa tryggare och säkrare publika evenemang, som exempelvis festivaler, kulturevent eller stadsfester. Med Amanda Netscher, Andreas Welin, Joppe Philgren , Pelle Ullholm. Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, RFSU och Svensk Live

Ny rapport om vertikal och horisontell segregation på arbetsmarknaden

Fredag 13.00–14.00, C6

Presentation av en studie som visar på stora skillnader i avkastning på utbildning mellan svarta och vita svenskar räknat i inkomster. Bland annat framgår att afrosvenskar födda i Sverige behöver ha en forskarutbildning för att ha samma genomsnittliga lön som övrig befolkning med treårig eftergymnasial utbildning. Studien har genomförts av Centrum för mångvetenskapliga studier om rasism vid Uppsala universitet och omfattar samtliga registrerade personer i Sverige. Med Mattias Gardell och Sima Wolgast

På flykt och försvunnen – utsatta barn och unga i migration

Fredag 14.30–15.30, C6

När ett barn lämnar skyddsnäten riskerar de att drabbas av våld, exploatering eller människohandel. Seminariet belyser hur rutiner på regional nivå byggts upp av länsstyrelserna. Paneldiskussion med Polismyndigheten, Socialstyrelsen och representant från civilsamhället. Med AmirA Hashemi-Nik, Christian Frödén , Elisabet Svedberg, Hanna Scott, Klas Herrmansson

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag och projekt som presenteras under MR-dagarna:

Mänskliga rättigheter

Brottsförebyggande arbetelänk till annan webbplats

Ensamkommande barn som försvinnerlänk till annan webbplats

Jämställdhetlänk till annan webbplats

Mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats

Nationella minoriteterlänk till annan webbplats

Vidga normen
länk till annan webbplats

Kontakt