Publiceringsdatum: 8 oktober 2018

Uppmärksammat seminarium om diskriminering i arbetslivet utifrån hudfärg

Från vänster: Gina Manzizila, Anna Carlsson Sigstedt och Kitimbwa Sabuni

Trots att många arbetsgivare aktivt arbetar med kompetensbaserad rekrytering, så finns en strukturell diskriminering på arbetsmarknaden utifrån hudfärg.

Vidga Normen är ett nätverk av organisationer inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad, primärt för
gruppen afrosvenskar med akademisk utbildning. Vidga Normen höll nyligen en föreläsning för Diversity Charters* medlemmar. Helt nya forskningsresultat om arbetsmarknaden, som Länsstyrelsen beställt, presenterades av Gina Mazizila vid CEMFOR/Uppsala Universitet.

– Personer födda i Afrika eller med minst en förälder född i Afrika behöver ha en forskarutbildning för att få samma genomsnittliga disponibla inkomst som en Sverigefödd person som gått en max treårig eftergymnasial utbildning, säger Gina Mazizila.

Efter det höll Kitimbwa Sabuni, processledare på Länsstyrelsen i Stockholm, en workshop som synliggjorde hur vi alla i rummet förhöll oss på olika sätt till vår hudfärg.

Vidare presenterades socialfondsprojektet Vidga Normen i praktiken och den möjlighet det innebär för arbetsgivare som känner sig mogna att aktivt börja arbeta mot hudfärgsbaserad diskriminering i sina verksamheter.

Seminariet slog rekord i antal deltagare och fick ett mycket engagerat mottagande.

* Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Vi vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle.

Läs mer om Vidga normen

Kontakt