Publiceringsdatum: 14 september 2018

Söndag ny prognos för slutresultat i riksdagsvalet

Rösträkning, val

Foto: Ulrika Djerw

Fler sena förtidsröster och fler som personröstat gör att ett slutgiltigt valresultat inte kan presenteras i dag, fredag den 14 september. Ny  prognos är att resultatet blir klart på söndag.

– Den slutliga rösträkningen har tagit längre tid än väntat, särskilt i storstadsregionerna. Trots att vi kallat in extra personal och har arbetat långa dagar kommer vi inte att bli färdiga under fredagen. Att det tar tid beror till stor del på ändrat väljarbeteende, säger Elin Gradeen, valsamordnare på Länsstyrelsen i Stockholm.

I måndags startade länsstyrelserna sin slutliga röstsammanräkning. Prognosen var då att den slutgiltiga rösträkningen skulle vara färdig i dag, fredag den 14 september, och att det då skulle gå att fastställa fördelningen av mandat mellan partierna och vilka ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen.

Att den slutliga sammanräkningen av riksdagsrösterna tar tid beror på flera faktorer. Antalet sena förtidsröster har ökat markant jämfört med tidigare val. Länsstyrelsen får i och med det kortare tid på sig för den slutliga rösträkningen. Allt fler väljare som har förtidsröstat har  dessutom personröstat, och valsedlar med personkryss tar längre tid att hantera än de utan kryss. Antalet valsedlar som kommer från andra valkretsar än den egna har också ökat, och det tar tid eftersom det kräver en extra kontroll.

Du kan följa den slutliga rösträkningen på val.se. Observera att siffrorna kan komma att ändras under räkningens gång.

Kontakt