Publiceringsdatum: 15 augusti 2018

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 14.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Fortfarande ska eldning genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet. Kan inte detta tillgodoses avråder räddningstjänsterna från eldning även om eldningsförbud inte gäller i länet. All eldning sker på eget ansvar.

Observera lokala bestämmelser angående eldning.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtäljelänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

In English

Fire ban in Stockholm County expires August 15th, 2 pm.

The decision to cancel the fire ban is based on SMHI:s forecast of the weather and in consultation with the local rescue services.

However, the County Administration Board and local fire services encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

Kontakt