Publiceringsdatum: 4 augusti 2018

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Håtunaholms gård AB, Gotlands kommun

Håtunaholms gård AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 52254-2017.

Här kan du följa vad som händer i ärendetlänk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras under sidan för kungörelser. Miljöprövnings-delegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt