Publiceringsdatum: 30 juli 2018

Nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har i dag fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Beslutet gäller från och med den 30 juli 2018 kl. 17.00.

Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet.

Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i hela länet.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

Kontakt hos Länsstyrelsen

Enheten för samhällsskydd och beredskap, telefon 010-223 10 00.

Kontakt