Publiceringsdatum: 20 juli 2018

Landshövdingen om extrema torkan: ”Respektera eldningsförbudet”

Skogsbrand

Foto: Mostphotos

Det varma och torra vädret håller i sig och brandrisken är fortsatt stor i hela landet. Räddningstjänsterna i Stockholms län bistår med räddningspersonal i släckningsarbetet vid pågående skogsbränder i andra delar av landet. För att det inte ska brinna ytterligare är det av yttersta vikt att rådande eldningsförbud respekteras av alla.

– Värmen och torkan medför stora påfrestningar på samhället, till
exempel skogs- och markbränder samt mycket låga grundvattennivåer. I flera delar av vårt land pågår stora insatser där räddningspersonal, frivilliga och tjänstemän vid olika myndigheter jobbar dygnet runt med storartade insatser för att rädda liv och egendom, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Just nu råder eldningsförbud i hela landet. Eldningsförbudet i Stockholms län innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden.

– Eldningsförbud är utfärdat och jag vill understryka allvaret i detta. Alltför många bränder orsakas av ovarsamhet. En glödande fimp, en dåligt släckt engångsgrill eller eldplats kan orsaka förödande skada på liv och egendom. Respektera eldningsförbudet och iaktta största försiktighet. Det är allas vårt ansvar att inte förorsaka bränder av oaktsamhet och okunskap, säger Sven-Erik Österberg.

Stockholms län är än så länge förskonat från större bränder. Dalarna, Jämtland och Gävleborg är hårdare drabbat med omfattande skogsbränder och räddningstjänsterna i Stockholms län bistår med resurser i de områdena. Hittills har detta inte påverkat den egna beredskapen i Stockholms län. Om situationen med skogsbränderna i övriga landet förvärras och Stockholms län behöver bistå med ännu mer resurser kan det inte uteslutas att det kan komma att påverka beredskapen i vårt eget län.

– Samverkan mellan olika aktörer i länet sker löpande och jag får dagliga rapporter om nuläget och utveckling. Länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsterna och övriga aktörer i länet identifierar nu resurser för att skapa beredskap för en situation där insatser från frivilliga och andra aktörer kan komma att öka i betydelse, säger Sven-Erik Österberg.

Även Länsstyrelserna har ett tätt samarbete och dialog mellan varandra och bistår de branddrabbade länen med personal och annat stöd.

Om skogsbränderna

Med anledning av de stora skogsbränderna som pågår i Sverige så hänvisar Länsstyrelsen i Stockholms län till Krisinfo.se för information om skogsbränderna och om vart du kan vända dej för att hjälpa till och stödja i arbetet. För närvarande föreligger det inga behov av ytterligare frivilliga i Stockholms län men om läget förändras kommer vi att lämna information om vart du kan vända dej på Länsstyrelsens hemsida.

Till krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt