Publiceringsdatum: 11 juli 2018

Skänk ditt foder till länets djurhållare

Ko i hage med torrt gräs

Det vackra sommarvädrets baksida är extrem torka i hela länet. Det råder stor brist på foder för betande djur. Länsstyrelsen i Stockholm uppmanar alla markägare som inte har egna djur att låta djurhållare ta skörd från markerna.

Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa marker behövs nu. Många lantbrukare är redan tvungna att ge djuren det foder som var tänkt att användas i höst och vinter.

Torkan har medfört några undantag från regler. Till exempel:

  • Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att inte betrakta träda skördad före 1 augusti inom kompensationsområde som annan gröda och inte räkna denna som grovfodergröda.
  • Jordbruksverket har meddelat att trädor, alltså mark där man inte har planerat en skörd, får skördas till foder. Det påverkar inte EU-ersättningen i år, även om grannen skördar.
  • Du som har ekologisk produktion kan söka dispens hos Jordbruksverket för foder som inte är certifierat.

Det här kan du göra för att hjälpa till:

  • Om du har mark, låt en djurägare skörda eller släppa djuren på bete.
  • Köp svenskt kött. Då håller vi slaktköerna nere.
  • Känner du ingen djurägare, men har foder?
    Kolla då in webbsidan proteintipset.se eller Foderhjälpen 2018 på Facebook.

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling

proteintipset.selänk till annan webbplats

Foderhjälpen 2018 på Facebooklänk till annan webbplats

Kontakt