Publiceringsdatum: 10 juli 2018

Länsstyrelsens åtgärder med anledning av rådande torka

Den rådande torkan påverkar länets lantbrukare och hästägare negativt. Länsstyrelsen har kontinuerlig dialog med LRF Mälardalen och aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen i den här viktiga frågan. Myndigheten har också medverkat i att ta fram ett regionalt nulägesunderlag kring situationen samt beviljat generell dispens för att skörda trädor och skyddszoner.

I en appell uppmanar tre centerpartister i länet – Gustav Hemming, miljö- och planeringslandstingsråd i Stockholms län, Michaela Haga, gruppledare i Österåkers kommun och Ann-Christin L Frickner, gruppledare i Upplands Väsby kommun – landshövdingen att vidta åtgärder med anledning av den rådande torkan som påverkar länets lantbrukare och djurhållare.

Landshövding Sven-Erik Österberg beskriver Länsstyrelsen Stockholms arbete apropå rådande situation i ett skriftligt svar.

”Länsstyrelsen delar uppfattningen att läget är allvarligt för länets lantbrukare och hästägare. Apropå detta har vi genomfört åtgärder och håller oss kontinuerligt uppdaterade om rådande situation”, säger landshövdingen i sitt svar.

Redan i mitten av juni beslutade Länsstyrelsen om att tillåta skörd på trädor och skyddszoner, som vanligtvis inte är tillåten den här tiden på året, för att underlätta för lantbrukarna att få fram foder till sina djur under rådande foderbrist.

Länsstyrelsen arbetar med samordning på flera håll. Dels pågår en kontinuerlig och nära dialog med LRF Mälardalen kring behovet av ett samlat krisarbete med aktörer på regional nivå. Dels förs en dialog med representanter från Samverkan Stockholmsregionen, som Länsstyrelsen medverkar i tillsammans med 36 andra aktörer. Till exempel är frågan gällande vattenläget i kommunerna återkommande under Samverkan Stockholmsregionens samverkanskonferens varje vecka.

Dessutom har Länsstyrelsen Stockholm i dialog med LRF Mälardalen tagit fram en översiktlig bild av det allvarliga läget i länet. Underlaget har lämnats till Jordbruksverket, som har haft regeringskansliets uppdrag att ta fram ett nationellt underlag av hur situationen ser ut i landet. Under måndagen informerade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om att det pågår diskussioner om olika åtgärder för att hantera lantbrukarnas problem i och med torkan.

”Jag kommer att ta kontakt med landsbygdsministern för att höra om det finns något ytterligare som vi kan hjälpa till med från Länsstyrelsens sida”, säger Sven-Erik Österberg.

Läs hela svaret på appellenPDF

Länsstyrelsen Stockholms betesförmedling

Kontakt