Publiceringsdatum: 5 juli 2018

Ny lösning för paketutlämning i Stockholms skärgård

Under sommaren provas en ny lösning för paketutlämning direkt i butikerna på Utö och Möja. Tidigare har öborna fått åka långväga turer till olika utlämningsplatser på fastlandet för att hämta ut sina paket.

Stockholms läns landsting, Waxholmsbolaget, PostNord, Bring, DHL, DB Schenker, Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (SIKO) och Länsstyrelsen har under våren haft diskussioner om gemensamma pakettransporter för ökad service till boende i Stockholms skärgård.

Detta har lett fram till att en försöksverksamhet kommer att starta under sommaren med utlämning av paket till privatpersoner direkt i butik på öarna.

Lösningen bygger på ett erbjudande från Waxholmsbolaget till paketdistributörerna om gemensam distribution från en samlad plats, Västberga, tillsammans med Waxholmsbolagets transporter för dagligvaror. En utvärdering av lösningen för samverkan kommer att göras efter försöksverksamheten.

– Det känns bra att vi har fått till denna samverkan mellan distributörerna för att öka servicen till de boende och undvika onödiga resor och transporter i skärgården. Jag hoppas på att försöksverksamheten visar på goda resultat och att vi på sikt kan finna liknande lokala lösningar på andra öar, säger Tomas Norberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

– Anledningen till att Länsstyrelsen engagerat sig i denna servicefråga för skärgården är att resvägarna för att hämta paket har varit väldigt tidskrävande, vilket Länsstyrelsens förstudie visade på, säger Tomas Norberg.

Karta över utlämningsplatser som angetts i Länsstyrelsens förstudiePDF

 

Kontakt