Publiceringsdatum: 4 juli 2018

Slutliga villkor för Telge nät AB, Södertälje kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har beslutat om slutliga villkor för Telge Nät AB:s kombinerade våtkomposterings- och ureahygieniseringsprocess på fastigheten Åby 1:4 i Södertälje kommun, i enlighet med gällande tillstånd om mottagande och behandling av toalettavloppsvatten enligt miljöbalken, dnr 5511-2011-22280.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 31 juli 2018 till Länsstyrelsen
Stockholm, Box 220 67, 104 22 Stockholm eller stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 5511-38073-2016.

Ladda ner Länsstyrelsens beslutPDF

Kontakt