Publiceringsdatum: 1 juli 2018

Ansökan om miljöfarlig verksamhet, Arnes Maskinstation i När AB, Gotlands kommun

Arnes Maskinstation i När AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 47404-2017.

Följ ärendet i Länsstyrelsens diariumlänk till annan webbplats

Beslutet kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats på sidan för kungörelser.

Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt