Publiceringsdatum: 26 juni 2018

Mobiltäckningen i Stockholms
skärgård ökar

Karta över hur mobiltäckningen är gjord.

Kartan visar var båtar och fordon har färdats vid registrering av mobildata.

Länsstyrelsen har gjort en ny fysisk kartläggning av mobiltäckningen i kommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Kartläggningen visar att mobilnätet i skärgården idag är relativt väl utbyggt. I stort sett alla befintliga master i skärgården levererar mobilt bredband via 4G-bandet.

Länsstyrelsen har under 2017 samordnat mätningen av mobiltäckning i Stockholms läns skärgård. Mätningarna är gjorda på plats genom att placera ut mätare på båtar, bilar, fyrhjulingar och personer. Tack vare kreativa lösningar med mätare på bland annat reguljär båttrafik och samarbete med landstinget, kommunerna och lokalsamhället har det varit möjligt att mäta i skärgården.

– Resultatet visar att under de senaste sex åren så har mobiltäckningen märkbart blivit bättre i många delar av skärgården, men det finns arbete kvar för att förtäta näten och öka kapaciteten, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

– En stor del av förbättringen kan tillskrivas operatörernas övergång till 4G-bandet. Samtidigt har fibernätet byggts ut på öarna, ofta med bredbandsstöd från Länsstyrelsen. Fiberanslutna master har bäst möjlighet att leverera full kapacitet i mobilnätet och underlättar framtida uppgradering, säger Claes Palmgren.

Ny infrastruktur för mobilt bredband är utbyggt under kartläggningen. En ny mast är driftsatt på Svartlöga och det pågår planer på att bygga ut på exempelvis Svartsö, Blidö och Tjockö. Det finns fortfarande lokala radioskuggor. Generellt gäller att radioskuggor är vanligt förekommande på östsidan av kärnöarna, ut mot östersjön. Täckningen är märkbart bättre på vatten än på land i nästan hela mätområdet.

– Det är glädjande att se att stora delar av de brister som funnits i mobiltäckningen nu är åtgärdade. Det ger en bra grund för att skärgården ska kunna utvecklas på samma villkor som resten av Stockholmsregionen. Nu är det viktigt att alla operatörer går vidare för att åtgärda de vita fläckar som fortfarande finns kvar på täckningskartan, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Slutrapport och öppen geodata om mobiltäckningen

Länsstyrelsen publicerar nu slutrapport med kartor samt öppen geodata från mätningarna. Syftet är att göra underlag tillgängliga för länets offentliga aktörer för sin planering och fortsatta dialog med marknadsaktörer och nätägare.

Ladda ned GIS-data över mobiltäckningen från Länsstyrelsens geodatakatalog härlänk till annan webbplats

Samtliga mätningar finns också tillgängliga för allmänheten på Täckningskollen.se/pro.länk till annan webbplats

Länk till rapporten "Kartläggning av mobiltäckningen i Stockholms läns skärgård"öppnas i nytt fönster


Länsstyrelsen upphandlade tjänsten och mätverktygen. Kommunerna och landstinget tillfrågades att samverka med projektet och bidra med färdmedel och personal som kunde transportera mätinstrumenten. Hela våren och sommaren följde mätverktygen med Waxholmsbolagets ordinarie båttrafik, samt längs med Nord-Syd-linjen. Fördelningen av mätarna koordinerades av Trafikförvaltningens upphandlade bolag Sjöblick AB.

Flera lokalboende på öarna bidrog med ideella resurser till kartläggningen. SIKO och flera av de fiberföreningar som Länsstyrelsen tidigare beviljat stöd för bredbandsutbyggnad har hjälpt till.

– Jag bar runt på manickerna med stor glädje, samtidigt som jag gick ut med hunden, säger Yngve Hässler, deltidsboende på Nämdö och ordförande i Nämdö fiber.

– Förutom att mobilnäten återkommande slutar fungera efter strömavbrott, skiljer sig täckningen mellan delar av Nämdöskärgården. Östanvik gård på norra Nämdö har till exempel svårt att ta betalt när det kommer många besökare, säger Yngve Hässler.

I Norrtälje genomförde två praktikanter mätningar på deltid, medan Haninge och Nynäshamn anställde två personer för att mäta mobiltäckningen och samtidigt intervjua lokalboende i skärgården.

– Det bästa med projektet var att vi fick se så många olika platser som man annars kanske aldrig hade besökt. Dessutom fick vi träffa så många olika människor och höra hur de tycker att det är att bo året om i skärgården. Det var nästan chockerande att inse hur beroende dagens samhälle är av att mobilnäten fungerar, säger Selva Hot, projektanställd av Haninge och Nynäshamns kommuner.

Länsstyrelserna ska verka för genomförandet av regeringens bredbandspolitik och besluta om stöd till bredbandsutbyggnad. Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2015 också ett regeringsuppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. För att nå utbyggnadsmålen i den regionala digitala agendan och den nationella bredbandsstrategin lyfter Länsstyrelsen fyra prioriteringar:

  • Öka marknadens räckvidd utanför tätorterna.
  • Stärka offentliga aktörers samordning och främjandekapacitet.
  • Stötta lokalt engagemang och lokala initiativ.
  • Främja befintlig och planerad digital infrastruktur som plattformar för innovation.

Under 2018 fortsätter arbetet med att följa upp kartläggningen av mobiltäckning och ta fram vägledning för kommunerna om digital infrastruktur i fysisk planering. Länsstyrelsen Stockholm genomför just nu offentligt samråd för stöd till bredband i Landsbygdsprogrammet. Kartor för inkomna ansökningar finns på Länsstyrelsens hemsida. Marknadsaktörer som redan planerar att bygga snabbt bredband inom områden där det finns en ansökan uppmanas kontakta Länsstyrelsen.

Kontakt