Publiceringsdatum: 19 juni 2018

Slängda matrester i naturen kan sprida grissjukdom

Vildsvin

Foto: Mostphotos

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest har under de senaste åren spridit sig i Europa. Eftersom smittan kan spridas via charkprodukter vädjar svenska myndigheter till allmänheten att inte slänga matrester i naturen så att grisar och vildsvin kan komma åt dem.

Om sjukdomen skulle smitta svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvin får det stora konsekvenser på den svenska grisnäringen och Sveriges livsmedelsexport.

– Eftersom sjukdomen nu finns i vårt närområde är det viktigt att vi alla är medvetna om hur den här sjukdomen sprids och att vi hjälps åt så att den inte får spridning till Sverige, säger Bodil Schöneberg, länsveterinär vid Länsstyrelsen Stockholm.

Olika typer av charkvaror, till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, som innehåller kött från smittade grisar kan bära på viruset. Anledningen är att sådana produkter inte har upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan vi sprida smittan vidare via mat från länder som är drabbade om vi är oförsiktiga. För att undvika smittspridning är det viktigt att inte lämna matrester innehållande charkprodukter i naturen så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

EU är bekymrad över spridningen av afrikans svinpest och hoppas att ordentlig myndighetsinformation i alla medlemsländer ska få stopp på spridningen. I dag finns smittan i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Läs mer om afrikansk svinpest på Jordbruksverkets hemsida.länk till annan webbplats

Mer om smittskydd på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm