Publiceringsdatum: 15 juni 2018

Fritt fram för skörd på trädor och skyddszoner

Foto: David Fridolin

Den långvariga torkan har ställt till med stora problem för länets lantbrukare och många befarar foderbrist. Länsstyrelsen Stockholm har i dag fattat beslut om att tillåta skörd, som annars inte är tillåten den här tiden på året.

Många lantbrukare uttrycker oro för brist på foder till sina djur på grund av det torra vädret och att de därför nu är i behov att skörda eller beta det som finns.

Reglerna för EU:s jordbrukarstöd tillåter dock inte skörd eller bete på trädor före den 1 augusti. Det är inte heller tillåtet att skörda en skyddszon före den 30 juni. Men för att få ihop någon vallskörd innan den torkar bort är det nödvändigt för många lantbrukare att skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder.

Länsstyrelsen har därför fattat ett beslut som gör det möjligt att lantbrukare kan skörda och beta redan nu, utan att få avdrag på sina jordbrukarstöd. Enligt beslutet är möjligheten till tidigare skörd av betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och
livsmedelsförsörjningen.

– Det är många lantbrukare som hör av sig till oss och berättar om sin oro för att behöva slakta sina djur på grund av att de inte har foder till dem. Situationen är mycket besvärlig för länets lantbrukare och därför har vi fattat beslut att tillåta skörd utanför den normala skördetiden, säger Karin Vela, samordnare för handläggning av jordbrukarstöd vid Länsstyrelsen Stockholm.

Läs om Jordbruksverkets beslut att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden.länk till annan webbplats

Kontakt