Publiceringsdatum: 7 juni 2018

Regional satsning på tillväxtrådgivning till företag

I Stockholmsregionen finns många företag som har potential att växa. För att företagen ska få rätt stöd satsas nu 11 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden i ett projekt som arbetar för att stärka tillväxtrådgivningen.

Ett av tre företag i landet startas i Stockholms län. Många av dem växer snabbt av egen kraft, samtidigt finns det många små och medelstora företag som med rätt insatser har förutsättningar att utvecklas ytterligare samt att nå nya marknader. ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland – som är en central aktör i det företags- och innovationsfrämjande systemet i Stockholmsregionen ­– arbetar genom projektet Tillväxt Sthlm för att öka stödet till just tillväxtföretag.

Som ett stöd i det arbetet har Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är
sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen ­– beslutat att tilldela knappt 11 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) till Tillväxt Sthlm.

– Trots det stora utbudet av olika företagsstöd bland offentliga och privata företagsfrämjande aktörer saknas det en generell rådgivning till de många tillväxtföretagen i Stockholmsregionen. Med detta strategiskt viktiga projekt stärks tillväxtrådgivningen samtidigt som företagen får enklare att hitta rätt genom att aktörerna samarbetar mer kring sina tjänster, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

ALMI Företagspartner ska i projektet rikta särskilda insatser till 1 000 tillväxtföretag, genomföra 400 fördjupade företagsanalyser och erbjuda ett kombinerat stöd med råd och lån. Projektet väntas därmed möta tillväxtföretagens behov av finansiering,
innovation, digitalisering och internationalisering samt skapa ett stort antal nya jobb och öka omsättningen bland företagen som deltar i projektet.

Det handlar också om att bättre ta tillvara Stockholmsregionens samlade utbud av stöd inom området. Projektet Tillväxt Sthlm ska därför ses som en del i den större regionala satsning som nyligen lanserades under namnet STHLM GLOBAL – Regional exportsamverkan Stockholms län – där ökad samverkan ska leda till att fler företag tar del av de exportfrämjande insatserna.

Därutöver ska projektet stärka kopplingar till plattformen www.verksamt.selänk till annan webbplats, andra nätverk och kontakter som kommunernas näringslivskontor, nyföretagarcentrum och andra strukturfondsfinansierade projekt i kommunen.

Information om Strukturfondspartnerskapet Stockholms län.

Mer om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt