Publiceringsdatum: 5 juni 2018

Över 100 miljoner investeras för ett hållbart arbetsliv

105 miljoner kronor från Europeiska socialfonden investeras i
fem projekt som ska stärka ett hållbart arbetsliv i Stockholmsregionen. Det handlar om kraftfulla satsningar inom bland annat digitalisering, minskad sjukfrånvaro och kompetensutveckling.

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen – har beslutat att pengar från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i kompetensutveckling av personal i ett tiotal kommuner, statliga myndigheter, näringslivet och civilsamhället. Projekten ska på olika sätt stärka ett hållbart arbetsliv i regionen.

– Strukturella förändringar som digitalisering och teknikutveckling går fort i flera yrken i dag och är en stor utmaning. Arbetslöshet och sjukfrånvaro, särskilt inom vissa grupper, samt det faktum att vi sannolikt kommer behöva arbeta högre upp i åldrarna i framtiden är ytterligare utmaningar, säger Jelena Drenjanin ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

  • Nynäshamns kommun beviljas drygt 27,6 miljoner kronor för projektet Hälsofrämjande arbetsliv tillsammans med Järfälla kommun och i samverkan med Centrum för arbets- och miljömedicin och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Kommunanställda ska kompetensutvecklas med målen att minska ohälsan, öka jämställdheten och minska den ojämlika hälsan.
  • Solna stad beviljas drygt 27,3 miljoner kronor för projektet Digitalt medarbetarskap där anställda inom förskola, förskoleklass, fritidsverksamhet, hemtjänst och vård- och omsorg kommer få sina digitala kompetenser stärkta.
  • Stockholms stad beviljas drygt 30,7 miljoner kronor för att i projektet Spången stärka grundläggande yrkeskompetens bland anställda med svag ställning inom vård- och omsorgsområdet. En vikariepool ska inrättas och en särskild jobbrotation ska skapa mer hållbara anställningar.
  • Stockholms stad i samverkan med Kompetenscentrum Nordost och kommunerna Danderyd, Österåker, Vallentuna, Täby och Vaxholm beviljas knappt 5,2 miljoner kronor i projektet SYVen. Studie- och yrkesvägledningen ska stärkas genom normkritiska metoder och ökad omvärldskunskap.
  • Länsstyrelsen Stockholm beviljas knappt 14,2 miljoner kronor för projektet Vidga normen i praktiken, som ska motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Personer som arbetar inom HR eller möter jobbsökande ska stärkas i kunskapen om begränsande normer. Deltagande organisationer och samverkansaktörer är Wise Professionals, Randstad, Konstfrämjandet, ABF Stockholm, Botkyrka kommun, Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter, projekten Fyra Fronter och Universellt utformade arbetsplatser.

– Stockholmsregionen behöver därför både arbeta förebyggande för att både kompetensutveckla och behålla befintlig arbetskraft och öppna för att tillvarata alla människors kompetenser på arbetsmarknaden på ett bättre sätt. Dessa strategiskt viktiga satsningar innebär en kraftsamling där vi tar ett brett grepp om ett hållbart arbetsliv i Stockholmsregionen, säger Jelena Drenjanin.

Information om Strukturfondspartnerskapet Stockholms län.

Mer om Europeiska socialfonden (ESF).

Läs om de övriga socialfondsprojekten i Svenska ESF-rådets projektbank.länk till annan webbplats

Kontakt