Publiceringsdatum: 1 juni 2018

Försvarsmakten Tofta Skjutfält Gotlands kommun

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Försvarsmakten avser att bedriva fortsatt och utökad skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält.

Ärendet är under beredning och tiden för kungörelse har upphört.

Du kan lämna synpunkter i ärendet fram tills miljöprövningsdelegationen har beslutat i ärendet. Ange diarienummer 30573-2017.

Här kan du följa vad som händer i ärendetlänk till annan webbplats

Miljöprövningsdelegationens beslut får överklagas. Hur du överklagar kommer att framgå av beslutet.

Kontakt