Publiceringsdatum: 31 maj 2018

Ny regional geodata - här byggdes bredband i Stockholms län 2017

En kartbild som visar exempel på platser i länet där byggnader har anslutits med fiber under perioden oktober 2016–oktober 2017.

De blå och lila prickarna på kartan visar exempel på platser i länet där byggnader har anslutits med fiber under perioden oktober 2016–oktober 2017.

92 procent av hushållen i länet har tillgång till en bredbandsuppkoppling på 100 mbit/s. Dock saknar fortfarande nästan 180 000 människor tillgång till snabbt bredband. Men den kommersiella utbyggnaden av bredband på landsbygden fortsätter.

Utbyggnaden av bredband har nu nått flera ytterområden på landsbygden. Södra Adelsö på Ekerö, Odensala i Sigtuna samt norra Väddö i Norrtälje är helt eller delvis utbyggda. Stora delar av norra Vallentuna är klart där ett band med fiberanslutningar sträcker sig längs vägområden norrut till Kårsta.

– En fjärdedel av boende utanför tätorter och småorter har nu tillgång till snabbt bredband. Tidigare har statistiken varit svår att tyda då många anslutningar befunnit sig precis på gränsen till tätorterna, men nu ser vi resultat långt ut på landsbygden, säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator vid Länsstyrelsen.

I Norrtälje kommun syns resultat av utbyggnaden över stora delar av kommunen. Bergshamra, Hallstavik, Rimbo och Älmsta, men även landsbygd runt tätorten har anslutits under 2017. Utbyggnaden når också Rånäs, Riala och Rådmansö.

Över hälften av de hushåll som saknar snabbt bredband finns kvar i tätorterna. Många finns i områden som delvis byggts ut, men där alla inte tackat ja till erbjudandet om att anslutas i den första utbyggnadsfasen. Även flera företagsområden runt om i länet saknar fortfarande snabbt bredband.

– Det finns flera pågående och planerade utbyggnadsprojekt som fortsätter det här året och nästa. Samtidigt signalerar marknadens aktörer att de inte kommer att lösa allt på egen hand. Ska vi nå de sista invånarna till 2020 behövs engagemanget från länets kommuner, säger Claes Palmgren.

I skärgården har Länsstyrelsen beviljat 150 miljoner kronor i stöd till tre stora projekt för bredbandsutbyggnad, som omfattar Ljusterö, Svartsö, Harö, Runmarö, Nämndö och Ornö med omnejd. Utanför stödområdet har byalag och företag anslutit boende och företag på Blidö, Möja, Muskö och Sandhamn.

Länsstyrelsen publicerar geodata för GIS-analys

Länsstyrelsen har tagit fram geodata för GIS-analys som visar koncentrationen av de byggnader som anslutits under perioden oktober 2016 till oktober 2017, samt byggnader som fortfarande saknar 100 megabit/sekund. Underlaget bygger på byggnadsdata från Post- och Telestyrelsens årliga bredbandskartläggning.

Kartorna har delats upp i olika lager och kan laddas ned fritt från Länsstyrelsens Geodatakataloglänk till annan webbplats. Målgruppen är strateger och planerare i länets kommuner, samt aktörer på bredbandsmarkanden.

Om arbetet med bredbandsutveckling

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. För att nå utbyggnadsmålen i den regionala digitala agendan och den nationella bredbandsstrategin lyfter Länsstyrelsen fyra prioriteringar:

  1. Öka marknadens räckvidd utanför tätorterna.
  2. Stärka offentliga aktörers samordning och främjandekapacitet.
  3. Stötta lokalt engagemang och lokala initiativ.
  4. Främja befintlig och planerad digital infrastruktur som plattformar för innovation.

Under 2018 fortsätter arbetet med att bland annat kartlägga mobiltäckning i skärgården och vägleda för digital infrastruktur i fysisk planering.

Information om att bygga ut snabbt bredband på landsbygden.

Kontakt