Publiceringsdatum: 31 maj 2018

Domstol ger Länsstyrelsen rätt angående avslag på skyddsjakt

Länsstyrelsens beslut att inte bevilja skyddsjakt efter varg i Södertälje kommun överklagades till förvaltningsrätten i Luleå. I sin dom ger förvaltningsrätten Länsstyrelsen rätt i att förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda.

I domen konstaterar förvaltningsrätten att ”länsstyrelsen har fog för sin uppfattning att det har funnits betydande svagheter i stängslingen av de angripna hagarna”. Mot den bakgrunden ”bedömer förvaltningsrätten att förutsättningarna för skyddsjakt inte är uppfyllda, då det finns en annan lämplig lösning i form av skyddsåtgärder genom översyn av stängslingen såsom länsstyrelsen har föreslagit.”

Det var den 2 och 5 maj som ett flertal får dödades vid vargangrepp vid en gård i Södertälje kommun. Efter angreppen ansökte gården om skyddsjakt efter samtliga vargar i det så kallade Sjundareviret. Länsstyrelsen avslog ansökan efter att ha utrett omständigheterna på platsen och konstaterat att det finns andra lämpliga lösningar, som att säkerställa fullständiga stängsel av någon typ runt hagarna, för att förhindra angrepp.

Kontakt