Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Samverkan viktigast för hur Stockholmsregionen kan dra nytta av EU

Att Stockholmsregionen har stor nytta av EU:s sammanhållningspolitik var tydligt när närmare 100 personer träffades för dialogkonferens den 15 maj på Länsstyrelsen i Stockholm. En avgörande nyckel för framgång för de EU-finansierade projekten är förmågan till lokal och regional samverkan samt flexibilitet.

Deltagarna diskuterade framtiden för EU:s investeringsfonder och program i länet. Fonderna och programmen är de verktyg som unionen har för att minska skillnader mellan olika delar. Hur regionerna väljer att använda dem är avgörande för vilken nytta de får.

Det finns många goda exempel på lyckade projekt i Stockholmsregionen som finansierats med EU-medel. Framförallt regionalfonden och socialfonden berör den lokala och regionala nivån, där 2,3 miljarder kronor investeras genom projekt 2014–2020. Investeringarna bidrar bland annat till 30 000 nya jobb, 18 000 nya företag och att 30 000 familjer har fått bredband.

– Det viktiga är vad vi faktiskt gör för pengarna. EU är inte en bidragsunion utan en union som ska utveckla Europa, sade Paul Lindquist, landstingsråd och ledamot av Europeiska Regionkommittén.

Men sammanhållningspolitiken bidrar med mer siffror i statistiken. På konferensen stack samverkan ut som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. EU-projekten bidrar till en längre planeringshorisont och för samman olika aktörer. Det ger nya kontaktytor och leder till nya former av samarbeten mellan politiker, myndigheter, företag, kommuner och forskning.

– Samverkan är svårt och tar tid. Men när det fungerar uppstår magi, sade Boel Godner, kommunalråd i Södertälje, och betonade att sammanhållningspolitiken är särskilt viktig i en så turbulent tid som nu, med Brexit och andra nationalistiska strömningar.

Sammanhållningspolitiken står nu inför flera prövningar. En ny programperiod för 2020–2027 ska förhandlas fram samtidigt som Brexit lägger en skugga över långtidsbudgeten.

Deltagarna vid konferensen lyfte också flera praktiska hinder som behöver lösas för att få effektivare insatser. Projektadministrationen är för tung, det är svårt att göra projekten till en del av den ordinarie verksamheten och behoven av satsningar ändras snabbare än målen i EU investeringsfonder.

– Ingen vet vilka behov och utmaningar som kommer att finnas 2027, sade landshövding Sven-Erik Österberg. Flexibilitet och erfarenhet är därför också oerhört viktigt för att satsningarna ska bli framgångsrika.

Kontakt