Publiceringsdatum: 18 maj 2018

Ministerbesök när svenskundervisning för ingenjörer firade 10 år

Svenska för ingenjörer och arkitekter hjälper utrikesfödda med ingenjörsutbildning att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. I år fyller utbildningen 10 år, vilket i går firades med en ceremoni på KTH där bland andra gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltog.

2008 startade den första svenskundervisningen för utrikesfödda ingenjörer och arkitekter – Sfinx. I utbildningen lär sig studenterna svenska med fokus på sitt yrkesspråk, med syfte att snabbare komma in på arbetsmarknaden. En utvärdering som Länsstyrelsen gjorde förra året visar att 63 procent av studenterna har fått ett kvalificerat arbete med krav på högskoleutbildning två år efter avslutad Sfinx-utbildning.

– Tack vare bra samarbete mellan Järfälla kommun, Stockholms stad och KTH har Sfinx under de här tio åren hjälpt cirka tusen ingenjörer och arkitekter att få ett arbete som motsvarar deras kompetens, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och initiativtagare till Sfx-utbildningarna.

I år fyller Sfinx 10 år. Det firades i går kväll med en ceremoni på KTH, som Länsstyrelsen Stockholm, KTH, Stockholms stad, Järfälla kommun och Sveriges Ingenjörer bjöd in till. På plats fanns bland andra gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S).

Mer om Sfx-utbildningarna

År 2001 startade den första Sfx-utbildningen, det vill säga svenska för yrkesutbildade, på initiativ av Länsstyrelsen Stockholm. Genom åren har ett flertal nya yrkesinriktade svenskutbildningar startat och i dag finns elva stycken, bland annat för medicinsk personal, pedagoger, lastbilsförare och bagare. Sfx-utbildningarna riktar sig åt utrikesfödda som har en akademisk eller yrkesutbildning och syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande.

Enligt den utvärdering som Länsstyrelsen lät göra förra året uppvisar utrikesfödda som studerat Sfx högre sysselsättningsgrad jämfört med dem som har läst ordinarie Sfi (svenska för invandrare).

Kontakt