Publiceringsdatum: 9 maj 2018

Att vara orolig för en kompis

Länsstyrelserna runt om i Sverige genomför nu en gemensam satsning för att nå ut med information kring riskerna med att barn kan komma att giftas bort under sommarlovet.

Kampanjen riktas till yrkesverksamma men även till ungdomarna själva och visar var den som är utsatt kan vända sig för att få stöd, men också vad en kompis eller skolkamrat kan göra om de misstänker att någon far illa.

När ungdomar utsätts för förtryck, våld och till och med risken att bli bortgifta, så finns det ofta någon som uppfattar signalerna först – en kompis. Undersökningar visar att om de utsatta tar steget att berätta för någon, så väljer de flesta en jämnårig. Men vad kan kompisen göra? Och vem ska hon eller han vända sig till?

– Bara till Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon har det under årets fyra första månader inkommit samtal som visar att 21 barn och unga har förts ut ur landet mot sin vilja, säger Juno Blom, utvecklingsledare, på Länsstyrelsen Östergötland.

Med anledning av detta har Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med övriga länsstyrelser i landet tagit fram en kort film och ett antal affischer som riktar sig direkt till ungdomar. Dessa belyser hedersproblematik och berättar vad kompisar kan göra för varandra och kan användas på skolor, fritidsgårdar och på andra platser.

Filmen kommer att visas på exempelvis skolor och fritidsgårdar samt spridas i sociala medier under hashtaggen #jagbestämmersjälv. Affischerna kommer att sättas upp på offentliga platser där ungdomar ofta rör sig.

– Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att på regional nivå samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och ge stöd i arbetet i länet. I Stockholms län finns Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, dit kan unga 13–26 år som begränsas av hedersnormer vända sig för att få stöd och rådgivning. Ungdomar kan vara anonyma och även unga som känner oro för en kompis kan höra av sig, säger Katarina Edlund, utvecklingsledare, på Länsstyrelsen Stockholm.

Se filmen och ladda ner affischerna.länk till annan webbplats

Nationellt och regionalt stöd

Kampanjen är framtag av Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med övriga länsstyrelser.

hedersfortryck.selänk till annan webbplats finns även information om den nationella stödtelefonen (010-223 57 60) som är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 9–16. Dit kan yrkesverksamma och frivilligorganisationer vända sig för att få råd och stöd i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

Origolänk till annan webbplats arbetar kuratorer, barnmorska och polis i samverkan för att stödja yrkesverksamma och frivilliga aktörer som möter målgruppen, genom konsultation och vägledning. Origo har även "Fråga Origo" och ett gratisnummer för unga: 020-25 30 00.

Yrkesverksamma och andra kan ringa 08-508 25 120 som är bemannad helgfria vardagar 9–16.

Kontakt