Publiceringsdatum: 2 maj 2018

Många nya rekryteringar tack vare Bazaren

Årets upplaga av Bazaren blev återigen en succé. Runt
10 000 besökare kom till jobb-, utbildnings- och nyföretagarmässan. Dessutom har flera personer fått arbete till direkt följd av Bazaren.

​Den 8–9 februari arrangerade Länsstyrelsen Stockholm Bazaren i Kulturhuset i samarbete med Arbetsförmedlingen, Metro Jobb, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Södertälje kommun och NyföretagarCentrum.

För sextonde året i rad samlades arbetsgivare, utbildningsanordnare och starta eget-rådgivare under ett tak för att möta de tusentals personer som kom för att söka arbete, utbildning eller få tips och inspiration.

Bland de tre avdelningarna rekrytering, utbildning och starta eget var det liksom tidigare år rekrytering som lockade flest besökare. Avdelningen hade drygt 10 200 besök under mässans två dagar.

Arbetsförmedlingen har via en enkät frågat de 53 arbetsgivare som närvarade på rekryteringavdelningen om de har rekryterat nya medarbetare bland Bazarens besökare. Av de 27 som svarade framkommer det att 77 personer har fått en anställning, eller befinner sig i en anställningsprocess, tack vare jobbmässan Bazaren.

Eftersom siffran baseras på en svarsfrekvens på drygt 50 procent av arbetsgivarna är det sannolikt att betydligt fler Bazaren-besökare fått arbete. Med utgångspunkt i att det är ungefär samma resultat för övriga arbetsgivare skulle de innebära att cirka 140 personer har fått arbete till följd av Bazaren.

– Det är alltid roligt att Bazarens besökare får arbete efter att ha kommit i kontakt med arbetsgivare på mässan. Varenda en som kommer i arbete är värdefullt, både för arbetstagarens och samhällets skull. Samhället sparar stora summor pengar på att människor arbetar i stället för att vara arbetslösa. Och kostnaderna för att arrangera Bazaren betalar sig flera gånger om med de här fina resultaten, säger Sam Yildirim, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och initiativtagare till Bazaren.

Nästa år kommer Bazaren att äga rum den 21­–22 februari och hålla till på Stockholm Waterfront Congress Centre. Bazaren är öppen för alla men riktar sig främst till utrikesfödda, ungdomar och andra personer som kan ha särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Syftet med mässan är att vara en plats där arbetsgivare och arbetssökare får möjlighet att mötas och skapa kontakter, på Bazaren kommer det personliga mötet före cv:t.

Bazaren 2018 i siffror

  • Totalt 16 400 inpasseringar, vilket uppskattas till cirka 10 000 unika besökare.
  • 10 258 besök på avdelningen rekrytering.
  • 4 175 besökare på utbildning.
  • Över 2 000 besök på starta eget.

Läs mer på Bazarens hemsida.länk till annan webbplats

Kontakt