Publiceringsdatum: 26 april 2018

Nu blir det enklare att söka projektmedel för skärgårdsutveckling

I det nya projektet Skärgårdsmedel har en gemensam finansieringsmodell tagits fram som gör det enklare för aktörer att söka medel för att förverkliga projektidéer i Stockholms skärgård.

Skärgårdsmedel är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Landstinget och skärgårdskommunerna Värmdö, Österåker, Haninge och Norrtälje.

För att ansöka om medel via den gemensamma finansieringsmodellen kommer det bara att krävas att sökande skickar in ansökan, eventuella delrapporter och slutredovisning i ett system till Länsstyrelsen, som står för administrationen. Beslut om fördelning av medel kommer att fattas gemensamt av samverkansparterna i projektet.

Systemet för ansökningar beräknas öppnas i slutet av maj. Medel kommer att kunna beviljas till skärgårdsprojekt som har en god lokal förankring och som värnar eller utvecklar skärgården i Stockholmsregionen.

– Vi vet att det finns en stor vilja att driva projekt i länets skärgård och hoppas att den nya finansieringsmodellen ska bidra till att förenkla både ansöknings- och redovisningsförfarandet. Det finns även ett värde i att växla upp samverkan mellan oss offentliga aktörer och göra gemensamma prioriteringar, säger Tereze Säll Patwary, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

Kontakt