Publiceringsdatum: 26 april 2018

En tredjedel av länets tonårsföräldrar är oroliga för att deras barn ska dricka alkohol på Valborg

Av tillfrågade tonårsföräldrar i Stockholms län tror 85 procent att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Det visar en ny undersökning som IQ har gjort. Liksom tidigare liknande undersökningar är det dock betydligt färre som tror att deras egna barn dricker alkohol.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja och uppmuntra länets kommuner i det alkoholförebyggande arbetet, vilket bland annat sker i form av kampanjer för att minska ungdomars drickande. En av aktörerna som Länsstyrelsen samarbetar med är IQ, som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

– Alkoholkonsumtionen bland unga minskar. Det är glädjande, men det är viktigt att vi fortsätter att arbeta förebyggande, säger Sofia Herlitz, länssamordnare ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) vid Länsstyrelsen Stockholm.

­– Just Valborg är en av de så kallade riskhelgerna då många unga dricker alkohol. IQ:s siffror visar att många föräldrar tror att tonåringar dricker den här helgen medan betydligt färre tror att deras egna barn gör det. Ta tillfället i akt inför den här helgen och prata med ditt tonårsbarn om konsekvenserna av att dricka alkohol, fortsätter Sofia Herlitz.

I IQ:s senaste undersökning* framkommer att 31 procent av föräldrarna är oroliga för att deras tonårsbarn ska dricka i samband med Valborg. Men endast 11 procent tror det är vanligt att deras egna tonårsbarn dricker alkohol.

– Alla tonåringar dricker inte alkohol i samband med Valborg men många kommer att göra det. Att ens tonåring kan komma i kontakt med alkohol är något man som förälder måste vara förberedd på och medveten om. Att prata med sina barn om alkohol inför Valborg är att visa att man bryr sig och minskar samtidigt risken för att de råkar illa ut på grund av alkohol, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Inför Valborg skickar IQ hem boken "Tonårspalören" till alla vårdnadshavare i Stockholms län vars barn fyller 14 år under 2018. "Tonårspalören" syftar till att underlätta samtal om alkohol mellan föräldrar och tonåringar och innehåller bland annat kapitel som "Hur pratar man om alkohol?", "Bjuda hemma?", "Köpa ut?", "Sociala medier" och "Föräldrafritt".

Årets version av "Tonårspalören" finns att läsa på www.tonarspaloren.selänk till annan webbplats. Där finns även innehållet på engelska och som ljudbok.

Fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg

  • Visa att du bryr dig. Prata med din tonåring om Valborg: vad ska de göra? vilka ska de träffa? var ska de vara? Berätta hur du ser på alkohol, tider och så vidare.
  • Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer. Om du som förälder köper ut alkohol "visar" du att det är okej att de dricker. Dessutom ökar risken att ditt barn råkar illa ut.
  • Hjälp till att säga nej. Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är okej att säga nej, även när andra säger ja.
  • Håll kontakten. Bestäm en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är också bra att finnas tillgänglig om något skulle hända.
  • Kom överens med andra föräldrar. Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.

Källa: IQ

Kontakt