Publiceringsdatum: 24 april 2018

Riksdagsbesök i Stockholms län

I går, måndagen den 23 april, besökte riksdagens andre vice talman Stockholms läns valkrets tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes tillsammans med landshövding Sven-Erik Österberg.

​Under innevarande mandatperiod besöker riksdagens talmän och ledamöter landets olika valkretsar. Syftet med besöken är att riksdagsledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden och regionen. Studiebesöket i Stockholms län fokuserade på samhällsskydd, regional tillväxt, innovation och livsmedelsutveckling.

Gårdagen började med att landshövding Sven-Erik Österberg tog emot i Länsstyrelsens lokaler. Där pratade medarbetare från Länsstyrelsen om den senaste medborgarundersökningen, trygghetsfrågor och strategisk inriktning för tillväxt och attraktionskraft i Stockholm län, vad Länsstyrelsen har för funktioner vid kriser och samhällsstörningar samt hur myndigheten arbetar med civilt försvar.

Delegationen åkte sedan till Södertälje där de på Oxbacksskolan åt lunch och fick information om hur skolan arbetar med den offentliga måltiden.

Studiebesöket fortsatte till Södertälje Science Park där kommunstyrelsens ordförande Boel Godner hälsade välkommen. Vidare följde rundvandring och presentation av bland andra KTH, Scania, AstraZeneca och Södertälje kommun. Kommunen berättade dessutom om sin satsning på livsmedelsutveckling och om EU-projektet MatLust, vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. Kvällen avslutades med middag på residenset Tessinska palatset.

Under studiebesöket medverkade landshövding Sven-Erik Österberg och medarbetare från Länsstyrelsen samt andre vice talman Björn Söder (SD) och riksdagsledamöterna Yilmaz Kerimo (S), Serkan Köse (S), Leif Nysmed (S), Alexandra Völker (S), Karin Enström (M), Anti Avsan (M), Erik Andersson (M), Isabella Hökmark (M), Julia Kronlid (SD), Carl Schlyter (MP) och Emma Henriksson (KD).

Kontakt