Publiceringsdatum: 17 april 2018

Dialog om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik

Under 2014–2020 fördelas över 1,1 miljarder kronor från EU:s regionalfonder till projekt i Stockholms län. Men hur blir det i framtiden? Länsstyrelsen arrangerar nu en dialogkonferens om framtiden för EU:s sammanhållningspolitik i Stockholmsregionen.

EU:s främsta verktyg för att höja medborgarnas livskvalitet är sammanhållningspolitiken, som namnet på EU:s regionalpolitik. Den omfattar alla regioner och städer i EU och ska stimulera nya arbetstillfällen, stärka företagens konkurrenskraft och skapa ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Nu är det hög tid att tala om hur sammanhållningspolitiken ska utformas efter år 2020 och vad den betyder för Stockholms län. Vad händer med det regionala utvecklingskapitalet om EU:s långtidsbudget minskar? Hur gör EU:s fonder och program bäst nytta i Stockholmsregionen?

Förmiddagen den 15 maj står Länsstyrelsen i Stockholm värd för en regional dialogkonferens om framtidens sammanhållningspolitik.

Konferensen arrangeras i samverkan med Stockholm läns Landsting på initiativ från EU:s generaldirektorat för regional- och stadspolitik, som stödjer särskilda insatser i ett antal medlemsstater för att synliggöra sammanhållningspolitikens resultat och få till stånd en dialog om utmaningar och prioriteringar för framtiden.

Ta chansen och diskutera EU:s sammanhållningspolitik tillsammans med bland andra:

 • Gustav Hemming, miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd, Stockholm läns landsting
 • Jelena Drenjanin, ordförande Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län
 • Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Södertälje kommun
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
 • Elisabeth Backteman, (TBC), statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Magnus Björkström, seniorkonsult och chef för strategi och utvärdering, SWECO
 • Sven-Erik Österberg, Landshövding, Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Paul Lindquist, Landstingsråd, SLL och ledamot av Europeiska Regionkommittén
 • Lena Andersson Pench, direktör, Europeiska kommissionen, DG Regional- & stadspolitik
 • Amelie von Zweigbergk, chef Industriell utveckling, Teknikföretagen
 • Robert Uitto, regionråd, Region Jämtland Härjedalen

Kontakt