Publiceringsdatum: 29 mars 2018

Stockholms län – det mest uppkopplade länet i Sverige

92 procent av hushållen i Stockholms län var anslutna till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017. Det är en ökning med 2 procentenheter mot förra året, eller 44 000 hushåll. Snittet för riket är 78,5 procent.

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden ökar snabbast i Stockholm län. Antalet anslutningar i länets glesbygd ökade mest i hela Sverige, från 9,1 procent till 25,3 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

​Länet på god väg att nå det nationella bredbandsmålen för 2020 och för 2025. Än saknar dock cirka 180 000 invånare fortfarande snabbt bredband. Många av dessa finns fortfarande kvar i tätortsområden som redan är delvis utbyggda.

Bland länets kommuner har Sundbyberg, Solna, Stockholm, Upplands-Väsby och Tyresö nått det nationella bredbandsmålet att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Kommunerna med den snabbaste tillväxten av snabbt bredband var Ekerö, Nykvarn, Värmdö, Norrtälje och Österåker, som alla ökade med över sex procentenheter jämfört med förra året.

– Företagen har de senaste åren i tuff konkurrens erbjudit fiber även på landsbygden. Vi ser nu konkreta resultat av det arbetet, vilket är jätteroligt. Vi ser också resultat från Länsstyrelsens beslut om bredbandsstöd i skärgården. Under året fokuserar företagen sina resurser på att ansluta de kunder på landsbygden som tecknat avtal. De långa grävavstånden, många markavtal och tillstånd som krävs gör dock att arbetet tar längre tid, Säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator.

Länsstyrelsen har sedan 2015 regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bl.a. att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan. Under 2018 pågår bland annat ett regionalt projekt att ta fram vägledningar kring bredband och digital infrastruktur i den fysiska planeringen.

Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för arbetet till och med 2018. Handlingsplanen lyfter fyra prioriteringar som Länsstyrelsen bedömer är viktiga för att nå utbyggnadsmålen i den regionala digitala agendan och den nationella bredbandsstrategin:

  1. Öka marknadens räckvidd utanför tätorterna.
  2. Stärka offentliga aktörers samordning och främjandekapacitet.
  3. Stötta lokalt engagemang och lokala initiativ.
  4. Främja befintlig och planerad digital infrastruktur som plattformar för innovation.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.selänk till annan webbplats och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.selänk till annan webbplats.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om regeringens bredbandsstrategi.länk till annan webbplats

"En digital infrastruktur – strategisk handlingsplan för utbyggnad av digital infrastruktur i Stockholms län 2016–2020"PDF

"En digital agenda för Stockholms län"PDF

Kontakt